AttachmentA1. Consent Script in Vietnamese

 

GIY NG THAM GIA TH NGHIM

 

Ti, --------------------------------, ng chp nhn tham gia cuc nghin cu c tn Phi Mm ܮc Mang vo t Vit Nam: Chng Minh, Thu Thp, v Trnh by, ܮc thc hin bI ---------------------------- thuc Khoa Nhn Chng Hc, trܩng i Hc Georgia (University of Georgia) dܧI s hܧng dn ca hai Gio S Tin S Robert Rhoades v Virginia Nazarea thuc Khoa Nhn Chng Hc, trܩng i Hc Georgia (University of Georgia).

 

Ti khng bt buc phi tham gia vo cuc nghin cu ny. Ti c th chm dt tham gia bt c lc no m khng phi trnh by l do v khng phi chu NJn b g. Ti c th yu cu Nj ly li cc thng tin lin quan ljn ti, hoc yu cu loi cc thng tin ny ra khi cuc nghin cu, hoc hy b chng.

 

Mc ch ca cuc nghin cu ny l nhm bo tn tnh a dng v di truyn v tnh vn ha ca cc ging cy trng m di dn v ngܩI t nn Vit Nam mang ljn M.

 

Nu ti tham gia vo cng trnh nghin cu ny, ti s ܮc yu cu thc hin cc iu khon sau y:

1.      Tr lI cc cu hi v cc ging cy do ti m trng v cc mu chuyn v trng trt.

2.      Nu ti bng lng, nh nghin cu s thu m, thu hnh, hoc chp nh trong khi phng vn.

 

Nhng d liu ny s ܮc cc nh khoa hc s dng vI mc ch

nghin cu v gio dc. Ti s hܪng lI t cuc nghin cu ny bI v cc kin thc ca ti v cy trng s ܮc vit thnh t liu phc v cho cc th h tng lai.

 

Ti s ܮc giu tn h v ch dng bit hiu. Bt c thng tin thu thp no trong phm vi cng trnh nghin cu ny cng nh cc thng tin lin quan ljn c nhn ti s c th ܮc NJ cp ch khi c s ng ca ti hoc theo lut php hin hnh. Nu ti chp nhn cho php thu m cc cuc phng vn, ti s c quyn džc, duyt li, v iu chnh nI dung bng ghi m, bng hnh, v hnh chp.

 

Nu ti c bt c thc mc g thm trong lc ny hoc trong khi cng trnh nghin cu ang tin hnh, ti s ܶc gii p bng cch lin lc vI nh nghin cu ti s in thoi 706-542-3852 hoc s 706-542-1042.

 

Ti hiu r cc iu khon nu trn. Cc thc mc ca ti s ܮc gii thch mt cc tha ng v ti ng tham gia vo cng trnh nghin cu ny. Ti gi mt bng sao ca giy tha thun ny.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch k ca nh nghin cu Ngy, thng, nm

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch k ca ngܩI tham gia Ngy, thng, nm

 

 

 

 

 

Thc mc v quyn hn ca ng/B, xin vui lng in thoi hoc gI th ljn:

Chris A. Joseph, Ph.D, Human Subjects Office

University of Georgia

606 Boyd Graduate Studies Research

Athens, Georgia 30602-7411

706-542-6514

Email: IRB@uga.edu